Tin Tức

Trái cây nổi tiếng tại Thái Lan

Khí hậu nóng, nhiệt đới và phong phú lượng mưa của Thái Lan là môi trường rất tốt để phát triển đa dạng các loại cây ăn quả. Một vài loại trái cây ngọt và mộng nước (more…)

Bánh Bò Thốt Nốt Tại Campuchia

Đối với người dân Campuchia, cây thốt nốt không chỉ là 1 loài thực vật thông thường mà là một loại cây đặc biệt có tính biểu trưng rất cao, không thể tách rời trong đời (more…)

1 263 264 265 266 267 273
DMCA.com Protection Status