Tin Tức

Đền Angkor Thom Ở Campuchia

Angkor Thom tiếng Khmer có nghĩa là “thành phố vĩ đại” (the great city). Tại sao vĩ đại? Tại vì đây là thủ đô của vương quốc Khmer thời (more…)

1 270 271 272 273 274 275
DMCA.com Protection Status