Chính sách đổi trả

Chính sách đổi / trả (hủy Tour) và hoàn tiền:

Tùy theo mỗi thị trường Tour, sẽ có chính sách đổi / trả (hủy Tour) và hoàn tiền với những giá trị và cách thức khác nhau. Chi tiết tham khảo ở cuối mỗi chương trình Tour trên Web.

 

DMCA.com Protection Status